Skip to content

Chief Commercial Officer

Lokalizacja: Warszawa

Firma:

Naszym klientem jest firma działająca w sektorze o wysokim potencjale rozwojowym, oferująca usługi przekładające się bezpośrednio na jakość życia i zdrowie ludzi.

W swojej strategii na najbliższe lata firma zakłada podwojenie przychodów, zarówno przez wzrost organiczny jak i akwizycje.

Struktura:

Przełożony: CEO

Podlegle działy (łącznie ok. 40-50 osób):

 • Zarządzanie produktem
 • Sprzedaż (wszystkie kanały)
 • Marketing

Zakres odpowiedzialności:

 • Rozwój i wdrożenie strategii komercyjnej (zarządzanie i rozwój portfolio usług, komunikacja marketingowa i sprzedaż)
 • Zbudowanie organizacji (struktura, zespół, procesy) z potencjałem do dalszego rozwoju.
 • Inicjowanie i prowadzenie procesów potencjalnych partnerstw i przejęć.
 • Wspieranie kultury kreatywności i eksperymentowania.

Jeśli:

 • Twoje kompetencje w zarządzaniu rozwojem biznesu potwierdza min. 5 letnie doświadczenie i sukcesy rynkowe
 • Masz doświadczenie w skalowaniu biznesów i zarządzaniu zmianą związaną z rozwojem organizacji
 • Potrafisz prowadzić wielowątkowe przedsięwzięcia biznesowe, decyzje podejmujesz bazując na danych, łączysz sprawność na poziomie strategicznym z zaangażowaniem „hands-on”
 • Opracowywałeś i wdrażałeś strategie komercyjne (obejmującej rozwój portfela produktów i sprzedaży)
 • Potrafisz i lubić grać zespołowo, zarządzasz poprzez przykład własny, budujesz zespoły w oparciu o szacunek, otwartość, współodpowiedzialność i zaangażowanie
 • Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową
 • Zdrowy styl życia i aktywność sportowa to Twoja codzienność