Customer Experience Program Director

Lokalizacja: Warszawa / Kontrakt czasowy na 30 miesięcy

Firma:

Naszym klientem jest spółka będąca własnością funduszu Private Equity działająca w segmencie B2B. Firma obsługuje kilkadziesiąt tysięcy klientów świadcząc im zróżnicowane usługi. Spółka jest w trakcie transformacji, której istotnym elementem jest poprawa jakości doświadczeń klientów w całym procesie sprzedaży, realizacji usług oraz obsługi klienta. W związku z powyższym firma planuje uruchomienie cross-organizacyjnego programu, o założonym czasie trwania około 2,5 roku, którego celem będzie poprawa wskaźników satysfakcji klientów spółki.

Główne zadania:

Dyrektor Programu, raportując do Członka Zarządu, odpowiadać będzie za:

 • Zwiększenie świadomości orientacji na klienta wśród pracowników podczas realizacji codziennych zadań
 • Zwiększenie przyjazności obsługi klienta poprzez poprawę obsługi, zwiększenie jej efektywności, lojalizację klientów
 • Identyfikowanie obszarów, w których digitalizacja może zwiększyć jakość obsługi klienta lub podnieść efektywność procesów oraz inicjowanie projektów wdrożeniowych

Kryteria sukcesu Programu:

 • Poprawa wskaźnika NPS zgodnie z założoną ścieżką wzrostu
 • Podniesienie świadomości i postaw pro-klienckich
 • Podniesienie jakości doświadczeń klientów w kontakcie ze spółką we wszystkich kanałach
 • Przegląd i wdrożenie narzędzi usprawniających procesy na styku z klientem

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Potwierdzone sukcesami kompetencje w prowadzeniu projektów i transformacji obejmujących całą organizacje
 • Doświadczenie w zakresie inicjatyw customer experience (najchętniej w obszarach B2B)
 • Umiejętność zarządzania zespołem projektowym skupiającym pracowników z wielu obszarów funkcjonalnych o różnorodnej specyfice (sprzedaż, obsługa klienta, serwis, produkcja, finanse, contact center itp.)
 • Silna orientacja na klienta rozumiana jak chęć zrozumienia potrzeb klienta i otwartość w poszukiwaniu proklientowskich rozwiązań
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z digitaliazcją
 • Znajomość rozwiązań technologicznych, które pozwolą poprawić jakość i zwiększyć efektywność obsługi klienta
 • Wysoki poziom motywacji do osiągania celów, konsekwencja w działaniu
 • Silne kompetencje w zakresie komunikacji, prezentacji, negocjacji
 • Umiejętność kwestionowania status quo, szukania najlepszych rozwiązań.
 • Proaktywność, odporność na stres, odwaga w podejmowaniu decyzji