Skip to content

Dyrektor Handlowy (B2B)

Lokalizacja: cała Polska - stanowisko mobilne

Firma:

Naszym Klientem jest międzynarodowa grupa działająca na kilkudziesięciu rynkach. W swoim portfolio posiada innowacyjne produkty dedykowane budynkom inteligentnym i rozwiązaniom smart home. 

Główne zadania:

Dyrektor Handlowy raportuje bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego w Polsce, funkcyjnie do Global Account Director i zarządza 7-osobowym zespołem. Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii sprzedażowej w kanale B2B oraz budowanie długofalowych i efektywnych relacji z Klientami firmy.

 • Opracowanie, wdrożenie i realizacja strategii biznesowej i planów sprzedaży dla kanału B2B
 • Współtworzenie i współrealizacja strategii biznesowej firmy
 • Zarządzanie i rozwój kompetencji zespołu sprzedażowego; coaching, mentoring
 • Utrzymywanie relacji z obecnymi partnerami biznesowymi
 • Współpraca z kluczowymi klientami poprzez budowanie partnerstwa biznesowego
 • Budowanie wartości dodanej dla Klientów poprzez prowadzenie projektów w ścisłej współpracy w ramach cross-funkcyjnych zespołów
 • Wspieranie procesów pozyskiwania nowych klientów
 • Zarządzanie wynikami sprzedaży poprzez monitorowanie wskaźników efektywności

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 10-letnie doświadczenie sprzedaży w branży B2B (branża techniczna, budowlana, automotive, automatyka lub pokrewne)
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym
 • Doświadczenie w biznesie B2B i OEM; wiedza z zakresu budownictwa, technologii, automatyki lub przemysłu motoryzacyjnego będzie dodatkowym atutem
 • Doskonała znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pracy
 • Silne umiejętności negocjacyjne i zdolność do budowania efektywnej współpracy z kluczowymi klientami
 • Kompetencje w obszarze zarządzania rozproszonym zespołem sprzedaży; rozwój kompetencji podwładnych, silne transwersalne umiejętności zarządzania
 • Proaktywność, zdolności organizacyjne, nastawienie na wyniki, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, zarządzania lub pokrewne