Skip to content

Dyrektor Operacyjny

Lokalizacja: Warszawa

Firma:

Naszym Klientem jest międzynarodowa sieć centrów medycznych. Na polskim rynku funkcjonuje od ponad 20 lat prowadząc kilka klinik w największych miastach w Polsce.

Struktura:

 • Raportuje CEO Polska
 • Zarządzanie operacyjne wszystkimi podległymi jednostkami medycznymi

Główne cele stanowiska:

 • Zwiększenie udziałów kontraktów pozyskiwanych z NFZ
 • Optymalizacją procesów jakości świadczenia usług opieki zdrowotnej
 • Wzrost wskaźnika konwersji oraz satysfakcji klientów poprzez wdrożenia innowacyjnych projektów customer journey

Główne zadania:

 • Zarządzanie operacyjne wszystkimi podległymi jednostkami medycznymi (z pełną odpowiedzialnością P&L)
 • Realizacja strategii rozwoju klinik medycznych na lokalnym rynku świadczeń zdrowotnych, zapewnienie płynności i efektywności procesów
 • Optymalizacja rentowności, planowanie, kontrola i nadzór nad realizacją budżetów poszczególnych oddziałów
 • Nadzorowanie polityki sprzedaży, identyfikowanie i wdrażanie nowych możliwości sprzedażowych
 • Zapewnienie realizacji wysokich standardów jakościowych obsługi
 • Aktywny udział w projektach realizowanych przez grupę (akwizycję, otwarcia nowych placówek)
 • Zarządzanie relacjami z Klientem

Profil idealnego kandydata:

 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym (doświadczenie w zarządzaniu strukturami rozproszonymi będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym placówkami oferującymi usługi medyczne lub pokrewne (optymalnie – szpital kilkuoddziałowy lub sieć placówek oferujących usługi medyczne)
 • Umiejętność oceny, tworzenia i optymalizacji procesów operacyjnych
 • Wcześniejsze osiągnięcia w zakresie rozwoju lub/i optymalizacji procesów operacyjnych w placówkach oferujących usługi medyczne lub podobne
 • Gotowość i umiejętność realizacji zarówno celów przychodowych jak i jakościowych poprzez zarządzanie obszarem operacyjnym, procesami
 • Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie wyższe
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne