Skip to content

Dyrektor Produkcji

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Firma:

Naszym klientem jest producentem szerokiej gamy produktów architektonicznych zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim i działający na terenie całej Europy.

Firma jest obecna na rynku od ponad 30 lat i obecnie stanowi część międzynarodowej grupy, która jest liderem branżowym w Europie.

Wyzwanie:

Celem pracy wybranej osoby będzie:

 • Zapewnienie realizacji produkcji zgodnie z planem w ramach budżetu kosztowego.
 • Zapewnienie mocy produkcyjnych zgodnie z prognozami
 • Automatyzacja i cyfryzacja procesów

Charakter produkcji to wolumen kilkaset tysięcy zamówień rocznie realizowanych pod konkretne zamówienia. Większość czynności produkcyjnych ma charakter manualny, jedynie nieliczna część procesów jest zautomatyzowana. Ma to duży wpływ na sposób zarządzania obszarem produkcji.

Główne zadania:

 • zarządzanie i rozwój zespołu produkcji
 • realizacja celów, zadań i wskaźników KPI określonych w budżecie na dany rok (jakość, odpad, produktywność, realizacja planu produkcji) w procesie produkcji i ich raportowanie
 • odpowiedzialność za sprawny przebieg i doskonalenia procesów w obszarze produkcji
 • wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania oraz optymalizacja procesów produkcji w oparciu o zasady Lean Manufacturing
 • aktywne planowanie i realizacja budżetu swojego obszaru w ramach strategii firmy
 • współpraca z menedżerami z innych obszarów realizujących proces quote to cash
 • automatyzacja procesów w obszarze produkcji (digitalizacja, zastępowanie pracy ludzkiej maszynami)
 • udział w procesach wdrażania nowych produktów
 • opracowanie koncepcji i realizacja projektów inwestycyjnych
 • monitorowanie wskaźników biznesowych i podejmowanie koniecznych działań naprawczych
 • efektywne kierowanie, nadzorowanie i motywowanie podległego zespołu
 • zapewnienie mocy produkcyjnych (we współpracy z Działem HR)
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy,
 • zapewnienie dobrej bieżącej komunikacji wewnątrz firmy w podległym obszarze
 • standaryzacja i dokumentowanie procesów
 • bycie partnerem biznesowym dla pozostałych dyrektorów w firmie

Profil kandydata:

 • 7 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej o profilu produkcji z dużym udziałem pracy manualnej, idealnie wytwarzającej produkty customizowane
 • Praktyczna wiedza o funkcjonowaniu procesów i systemów w organizacji produkcyjnej, wiedzy nt. systemów ERP, zasad WCM i Lean manufacturing poparta sukcesami w ich wdrażaniu
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w produkcji high mix low volume, customizowanych wyrobów oraz we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych i procedur wpływających na wzrost efektywności pracy produkcji
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne, umiejętność budowania autorytetu i zaufania, pociągnięcia za sobą ludzi, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, myślenie out of the box, oraz zdolności analityczne oraz elastyczność i zdolność do szybkiej adaptacji
 • Wysoko rozwinięte zdolności przywódcze i interpersonalne pozwalające na adaptację do kultury organizacyjnej firmy
 • Wysoka motywacja wewnętrzna, samodzielność, przedsiębiorczość 
 • Poszukiwana osoba łączyć w sobie umiejętność spojrzenia strategicznego na organizację produkcji z tzw. „hands-on approach” (praca blisko produkcji i magazynów, gotowość do „pobrudzenia sobie rąk” gdy jest to potrzebne). Wysoki poziom samodzielności, gotowości do ponoszenia pewnego poziomu ryzyka oraz konsekwencji w działaniu
 • Poszukujemy osoby, która ma doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołami pracowników produkcji w wielopoziomowej strukturze. Będzie potrafiła konsekwentnie wdrażać zmiany na poziomie procesów i kultury organizacyjnej, wspierać pracę zespołową i pracować blisko z menedżerami i pracownikami.