Skip to content

Finance Manager

Lokalizacja: Dolny Śląsk

Firma:

Naszym Klientem jest jeden liderów w branży wyspecjalizowanych produktów z tworzyw sztucznych. Firma jest częścią niemieckiej grupy przemysłowej i dostawcą komponentów OEM dla czołowych producentów odkurzaczy. Jej produkty cenione są za wysoką jakość, innowacyjność i zaawansowaną technologię.  

Jeden z zakładów naszego Klienta usytuowany jest w południowo zachodniej Polsce.

Aktualnie, w związku rozwojem organizacji, poszukujemy doświadczonej i samodzielnej osoby do objęcia nowo utworzonego stanowiska:

Wyzwanie:

 • Głównym celem stanowiska będzie odpowiedzialność za procesy związane z kontrolingiem, finansami, księgowością oraz wsparcie dla procesów wsparcia takich jak HR, IT i zakupy.  

 • Stanowisko raportuje bezpośrednio do Dyrektora Kontrolingu i Dyrektora Finansowego w centrali firmy w Niemczech.

Główne zadania:

 • Analiza i ocena działań i planów biznesowych od strony finansowej zarówno w części operacyjno-administracyjnej, jak i komercyjnej
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie gotówką, płynnością i przepływami, proponowanie działań poprawiających wyniki
 • Odpowiedzialność za pracę zespołów księgowych i kontrolingu
 • Standaryzację, optymalizację i przejrzystość procesów finansowych
 • Ścisła współpracę z CFO Grupy
 • Wsparcie zespołu zarządzającego zakładem w kwestiach związanych z finansami i księgowością
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów zarządczych
 • Reprezentowanie firmy w kontakcie z zewnętrznymi podmiotami takimi jak banki, audytorzy, doradcy podatkowi, konsultanci zewnętrzni (np. w obszarze HR i IT)

Profil kandydata:

Osoby, których szukamy, to doświadczeni eksperci z dziedziny finansów i kontrolingu, posiadający doświadczenie w zakładach produkcyjnych i pracy w międzynarodowym środowisku.

 • Wykształcenie wyższe finansowe lub pokrewne
 • Kilkuletnie doświadczanie pracy na stanowisku kontrolera finansowego/biznesowego lub managera finansów w zakładzie produkcyjnym
 • Aktualna wiedza z obszaru finansów, podatków i księgowości i jej stosowanie w obszarze zarządzania zakładem produkcyjnym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (język niemiecki będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w budowaniu i rozwoju systemów raportowania operacyjnego i finansowego
 • Znajomość w zakresie automatyzacji i digitalizacji procesów finansowych
 • Silna motywacja do realizacji założonych celów, doskonałe umiejętności analityczne