Skip to content

Global IT Program Manager

Lokalizacja: Warszawa (Home Office oraz 1-2 dni w biurze)

Firma:

Naszym Klientem jest europejski lider działający w sektorze rozwiązań wentylacyjnych oferowanych na rynku mieszkaniowym, komercyjnym, przemysłowym oraz zastosowań specjalnych. Firma posiada 13 nowoczesnych fabryk, działa w 65 krajach świata oraz zatrudnia łącznie ponad 3500 pracowników.

Opis roli:

Stanowisko jest ulokowane w centralnych strukturach firmy i związane jest z prowadzeniem całości projektów wdrożenia MS Dynamics 365 Sales i Field Service na terenie Europy Centralnej i Zachodniej (głownie takie obszary jak: Sprzedaż, Marketing, Field Service, Customer Service, Finanse).

Miejsce w strukturze i zespół:

 • Raportowanie do IT PMO Director
 • Koordynacja zespołu 20-30 osób (project managerowie, architekci, przedstawiciele biznesu, partnerzy zewnętrzni)

Program Manager będzie blisko współpracował z:

 • Zespołami projektowymi
 • Process Ownerami
 • Partnerem zewnętrznym wspierającym wdrożenie

Główne zadania:

 • Inicjowanie projektów wdrożeniowych i ich koordynacja do zakończenia wdrożenia
 • Kontrola i zmiana zakresu projektów
 • Bieżące śledzenie postępów prac projektowych
 • Zapewnienie jednorodności działań w zróżnicowanych lokalizacjach
 • Zapewnienie i nadzór nad: metodyką, narzędziami i komunikacją w zespołach
 • Ścisła współpraca z biznesem i odciążanie biznesu w zakresie zarządzania projektem
 • Praca i zarządzanie platformą Azure DevOps

Profil kandydata:

 • Dobra, praktyczna znajomość języka angielskiego
 • Wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu projektami wdrożeniowymi (najchętniej w obszarze sprzedaży, marketingu i serwisu)
 • Doświadczenie we wdrażaniu systemów ERP (znajomość MS Dynamics będzie dodatkowym atutem)
 • Bardzo dobra wiedza w zakresie zarządzania projektami (certyfikat zarządzania projektami – PMO, PRINCE2, PRINCE2 AGILE – będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie pracy w metodyce Agile i waterfall
 • Praktyczna znajomość LCS i MS Project
 • Praktyczna wiedza z zakresu budżetowania i kontroli kosztów
 • Umiejętność podejmowania decyzji i pracy w stresie
 • Silna własna motywacja do pracy i wysoki poziom samodzielności w działaniu
 • Pozytywne i proaktywne nastawienie oraz dobre umiejętności komunikacyjne
 • Wyższe wykształcenie