Skip to content

Head of Compensation & Benefits

Lokalizacja: praca hybrydowa, Polska

Firma:

Naszym klientem jest światowy lider działający na rynku usług kierowanych do dużych klientów biznesowych. W Polsce firma zatrudnia ponad 2000 profesjonalistów pracujących w kilku biurach zlokalizowanych w największych miastach.  

Zespół HR to łącznie kilkadziesiąt osób pracujących w zespołach HRBP oraz  centrach kompetencyjnych (C&B, L&D, EB i TA). 

Wyzwania:

 • Salary review. Rewizja procesu podwyżek i awansów, usprawnienie procesu, poprawa komunikacji i przygotowania organizacji do wdrożenia tego procesu w 2023 roku  
 • Benefity pracownicze – przegląd obecnie funkcjonujących benefitów pracowniczych i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie 
 • Współpraca z biznesem. Nowy szef obszaru będzie odpowiadał za relacje z klientami biznesowymi oraz zespołami HRBP  
 • Zarządzanie projektami; zmiany będzie wymagało podejście do prowadzenia projektów, potrzeba w tym obszarze więcej przewidywalności i systematyki. Rozwiązania i wdrożenie są wynikiem wspólnej z biznesem analizy i uzgodnień.  
 • Strategia C&B przygotowanie wizji i założeń strategicznych dotyczących C&B, które będą częścią nowej strategii HR.  

Zakres zadań:

 • Zarządzanie i wsparcie: Head of C&B zarządza zespołem C&B, wspiera pracowników w osiąganiu wysokiej efektywności, rozwija zespół oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów.  
 • Strategia: Head of C&B odpowiada za całość polityki wynagradzania i premiowania w Polsce, zapewnia konkurencyjność oferty C&B umożliwiającą pozyskiwania i utrzymywanie kompetencji niezbędnych do świadczenia profesjonalnych usług. Dostarcza ekspertyzy rynkowej i wiedzy na temat różnych standardów rynkowych w zakresie rozwiązań wynagrodzeniowych i rynkowych, zapewnia organizacji mechanizmy ciągłego porównywania się z rynkiem w zakresie C&B.  
 • Analityka: Obszar C&B jest źródłem wiedzy i analiz dotyczących kosztów osobowych, przygotowuje prognozy oraz szacuje wpływ zmian w otoczeniu prawnym na koszty osobowe. Przygotowuje dodatkowe analizy zgodnie z zapotrzebowaniem HRBP i biznesu. 
 • Projektowanie rozwiązań: Szef C&B odpowiada za projektowanie i wdrażanie rozwiązań z obszaru wynagrodzeń i benefitów, prowadzi projekt od fazy analizy potrzeb, uzgadniania rozwiązania po fazę implementacji i zarządzania zmianą. 
 • Współpraca: rola Head of C&B należy do ścisłego kierownictwa funkcji HR. Aktywnie pracuje z zespołem menedżerskim HR i współtworzy strategię HR.  
 • Wiedza profesjonalna: aktualna i ekspercka wiedza na temat rozwiązań rynkowych z obszaru C&B z uwzględnieniem formalnoprawnych aspektów zarządzania wynagrodzeniami i tworzenia polityki wynagrodzeń w międzynarodowej organizacji. Wiedza na temat trendów, narzędzi i rozwiązań stosowanych w obszarze i umiejętność wyboru optymalnych, z punktu widzenia potrzeb biznesu, rozwiązań. 
 • Systemy i procesy: Head of C&B odpowiada za synchronizację lokalnych rozwiązań z zakresu C&B z założeniami przygotowywanymi na poziomie regionu lub HQ. Aktywnie uczestniczy w projektowaniu i implementacji rozwiązań i narzędzi IT wspierających działanie HR. 

Profil kandydata:

 • Wyższe wykształcenie z obszaru HR, ekonomii, zarządzania lub finansów lub pokrewne.  
 • Płynna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) 
 • Minimum 10 lat doświadczenia w pracy w obszarze C&B, w dużej międzynarodowej organizacji o złożonej strukturze. Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach przechodzących przez dynamiczne fazy wzrostu i zmian, które wymagały elastyczności w kreowaniu rozwiązań z obszaru C&B (usługi profesjonalne, IT). 
 • Doświadczenie w tworzeniu i wdrażani efektywnych rozwiązań z obszaru wynagrodzeń i benefitów, analiz z obszaru HR, performance management, wartościowania, przeglądów wynagrodzeń i badań rynku wynagrodzeń)  
 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami i warsztat change management. 
 • Aktualna wiedza na temat otoczenia prawnego i regulacji oraz ich wpływu na obszar wynagrodzeń i kosztów pracy. 
 • Systematyczne podejście do zarządzania procesami i zespołem.
 • Chęć do wdrażania zmian, podważania status quo, poszukiwania ciągłych możliwości na wdrożenie usprawnień, czy poprawę efektywności wdrożonych narzędzi i procesów. 
 • Nastawienie na pracę zespołową, otwartość na inne punkty widzenia i uważność na potrzeby biznesowe w poszczególnych częściach organizacji. 
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem w sytuacji dynamicznej zmiany, wielu projektów prowadzonych równolegle i godzenia różnych potrzeb poszczególnych obszarów biznesowych

Etapy rekrutacji:

Proces rekrutacji został zaprojektowany tak, aby: 

 • Zadbać o dyskrecję i poufność kandydatów biorącym udział w rekrutacji – informacje o Twoim profilu będą prezentowane Klientowi tylko za Twoją zgodą 
 • Umożliwić poznanie firmy, roli, obowiązków oraz kultury firmy –spotkania z przedstawicielami CTER oraz z Klientem dadzą możliwość zebrania niezbędnych informacji i poznania kultury organizacyjnej 
 • Zapewnić Klientowi poufność – szczegóły rekrutacji zostaną przekazane kandydatom po podpisaniu NDA 

i będzie składać się z następujących kroków: 

 • Wstępna rozmowa telefoniczna z konsultantem CTER 
 • W przypadku zainteresowania oraz zgodności z profilem przesyłamy NDA
 • Po podpisaniu NDA przekazujemy pełny opisu roli i firmy naszego klienta
 • Po decyzji kandydata o kontynuowaniu rozmów zapraszamy na wywiad z konsultantem CTER
 • Po wywiadzie podejmujemy decyzję o rekomendacji 
 • Spotkania po stronie Klienta: 
 1. Spotkanie z HR Director 
 2. Spotkanie z COO 
 3. Złożenie oferty