Skip to content

Head of IT

Lokalizacja: zdalnie + 1 dzień w tygodniu Wrocław

Firma:

 • Sektor: usługi finansowe skierowane do klientów indywidualnych
 • Właściciel: branżowy – firma notowana na jednej z europejskich giełd
 • Zatrudnienie: ok 500 osób
 • Decyzyjność: spółka w Polsce działa autonomicznie, większość decyzji podejmowana lokalnie

Stanowisko:

 • Raportuje do: Zarząd
 • Zespół: ok. 40 osób podzielonych na 4 zespoły (project management, development, infrastruktura, bezpieczeństwo IT)
 • Odpowiedzialność: Współpraca z biznesem, systemy i infrastruktura, bezpieczeństwo IT

Wyzwania:

 • Zapewnienie efektywnego wsparcia technologicznego dla realizacji strategii biznesowej
 • Dostarczanie dopasowanych do potrzeb i możliwości firmy rozwiązań IT
 • Stopniowa realizacja przejścia z infrastrukturą do chmury
 • Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie zespołem, rozwój kompetencji miękkich i eksperckich a także budowanie świadomości biznesowej w zespole IT
 • Inicjowanie projektów pozwalających zwiększyć efektywność i bezawaryjność w obszarze IT

Profil kandydata:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach managerskich w obszarze IT (niezbędna odpowiedzialność za obszar rozwoju systemów, mile widziane doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą)
 • Praktyczna wiedza o funkcjonowaniu procesów i systemów w organizacji usługowej B2C (najchętniej działającej w sektorze regulowanym przez KNF)
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów ukierunkowanych na cel a nie metodykę
 • Mile widziane umiejętności i doświadczenie we współpracy w międzynarodowej grupie
 • Rozumienie roli IT jako Partnera Biznesu: umiejętność prowadzenia partnerskiej dyskusji językiem biznesu z osobami nie znającymi specyfiki IT oraz proponowania rozwiązań uzasadnionych business case’ami
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, otwartość, spójność i transparentność
 • Silne nastawienie na współpracę, otwartość na wyzwania i chęć wprowadzania zmian
 • Pragmatyzm w działaniu, gospodarskie podejście – poszukiwanie rozwiązań dopasowanych do realnych potrzeb i możliwości organizacji
 • Styl działania „hands-on”
 • Wysoki poziom energii
 • Orientacja na cel
 • Elastyczność i otwartość na realizację projektów w dynamicznym środowisku i przy różnego rodzaju ograniczeniach (budżetowych, czasowych)
 • Wysoka motywacja własna, samodzielność, przedsiębiorczość 

Warunki zatrudnienia:

 • Preferowana forma zatrudnienia: UoP
 • Wynagrodzenie podstawowe do 30kPLN brutto + bonus do 10% wynagrodzenia rocznego
 • Pakiet świadczeń dodatkowych (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie zajęć sportowych)