Skip to content

Human Resources Manager

Lokalizacja: Poznań

Firma:

Naszym klientem jest Polska spółka, będąca częścią międzynarodowej grupy z siedzibą w Niemczech. Zajmuje się produkcją elementów z tworzyw sztucznych używanych w budownictwie kubaturowym i obsługuje ponad 200 polskich i zagranicznych klientów. Proces produkcji realizuje w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym zatrudniającym ok. 600 osób. Firma planuje dalszy rozwój i kolejne inwestycje. W ramach przygotowań do kolejnego etapu rozwoju nasz Klient podjął decyzję o utworzeniu nowego stanowiska Human Resources Managera.

Główne zadania:

 • Przygotowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich spółki na najbliższe lata
 • Współpraca z najwyższa kadrą menedżerską firmy i wsparcie jej w zarządzaniu zespołami
 • Przygotowanie planu wdrożenia strategii
 • Wypracowanie nowych procesów w obszarze rekrutacji, onboardingu oraz rozwoju i szkoleń tak by przygotować organizację do realizacji wyzwań związanych z rozwojem
 • Przygotowanie programu szkoleń dla kadry menedżerskiej
 • Zapewnienie sprawnego działania funkcji kadrowo płacowej i pełnej zgodności działań pracodawcy z przepisami prawa pracy
 • Współpraca z menedżerami i wspieranie ich w zakresie wyzwań związanych z pracą z ludźmi

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 5 lat doświadczenia we wdrażaniu procesów rekrutacji i rozwoju w organizacjach w firmach produkcyjnych
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
 • Praktyczne doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii HR w organizacjach produkcyjnych
 • Doświadczenie z zakresu prowadzenia projektów
 • Wysokie umiejętności menedżerskie i gotowość do budowania profesjonalnej funkcji HR w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Wykształcenie wyższe (HR, zarządzanie, prawo lub pokrewne)
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego