Skip to content

Koordynator SOX

Lokalizacja: Warszawa

Firma:

Naszym Klientem jest jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów.

Główne zadania:

 • Zapewnienie zgodności kontroli wewnętrznej w procesach raportowania finansowego z procedurami grupowymi (SOX & Data Quality)
 • Raportowanie statusu i wyników poszczególnych standardów kontroli FRR, SII DQ oraz Data Governance
 • Współpraca z właścicielami procesów w celu identyfikacji i wyceny głównych ryzyk
 • Wsparcie rozwoju praktyki Data Governance & Data Quality
 • Przygotowywanie instrukcji oraz dokumentacji zgodnie z ustalonym planem audytu
 • Współpraca i komunikacja z właścicielami procesów w ramach kontroli wewnętrznej
 • Organizowanie spotkań ewaluacyjnych procesów kontroli wewnętrznej

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, sprawozdawczości finansowej lub analizy finansowej
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze audytu zewnętrznego, wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej
 • Znajomość przepisów lokalnych i międzynarodowych – Ustawa o Rachunkowości oraz MSSF
 • Bardzo dobra znajomość arkusza MS Excel
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Wyższe wykształcenie ekonomiczne / finansowe
 • Mile widziane certyfikaty: Biegły Rewident, ACCA, CIMA, CIA oraz doświadczenie zawodowe w Towarzystwie Ubezpieczeń, w tym znajomość wymagań dyrektywy SII (Solvency II) oraz standardów IAS39 oraz IFRS 9/17