Skip to content

Senior Kontroler Finansowy

Lokalizacja: woj. pomorskie (firma oferuje wsparcie przy relokacji)

Firma:

Naszym klientem jest duża firma, należąca do międzynarodowej grupy produkcyjnej zarządzającej uznanymi markami na świecie. W Polsce posiada kilka zakładów produkcyjnych, w tym część skupionych w kompleksie przemysłowym zlokalizowanym na Pomorzu. 

Opis roli:

Kluczowe na tym stanowisku są silne kompetencje analityczne i umiejętność jasnego i wiarygodnego prezentowania danych. Ważna jest również samodzielność i wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, potrzebny przy budowaniu relacji z innymi obszarami przy projektach cross-funkcjonalnych 

Poszukiwana jest osoba zorientowana na realizację celów biznesowych, podejmująca działania w obszarze optymalizacji kosztów lub zwiększania efektywności 

Konieczne jest doświadczenie w Controllingu w branży produkcyjnej, zrozumienie jej specyfiki.  

Do osiągnięcia sukcesu w tej roli konieczne będzie także doświadczenie w korzystaniu z narzędzi klasy ERP (najlepiej SAP), jak również doskonała znajomość MS Excel 

Cel stanowiska:

 • Objęcie roli krytycznego Kontrolera Finansowego w spółce 
 • Uczestnictwo w projektach jako Finance Business Partner (projekt zacieśniający współpracę miedzy finansami a produkcją) 
 • Prowadzenie i wspieranie projektów optymalizujących koszty (środowisko produkcyjne) 
 • Przygotowanie comiesięcznego pakietu raportowania do grupy i lokalnego Managementu 
 • Udział w opracowywaniu raportów zarządczych w celu polepszania decyzji biznesowych 
 • Współpraca i zapewnienie spójności danych w  projektach strategicznych ukierunkowanych na oszczędności lub wzrost wydajności 
 • Konsolidacja i koordynacja  danych z różnych obszarów dla Managementu pod kątem raportowania i  strategicznych decyzji finansowych 
 • Analiza i wnioski z kluczowych obszarów kosztowych pod kątem ich optymalizacji 

Główne zadania:

 • Uczestniczenie w procesie zamknięcia miesiąca i sporządzania raportów finansowych na potrzeby Zarządu i Grupy 
 • Uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu oraz okresowych prognoz finansowych 
 • Kontrola obszarów biznesowych poprzez sporządzanie / koordynowanie cyklicznych raportów i analiz dla potrzeb dyrektora finansowego 
 • Kontrola wydatków w porównaniu do budżetu, wskazywanie obszarów, w których nastąpiły przekroczenia wraz z analizą przyczyn źródłowych i scenariuszami działań 
 • Tworzenie nowych narzędzi potrzebnych do analizy kosztów (na potrzeby zamknięcia m-ca) 
 • Weryfikacja poprawności ustawień systemowych (SAP) 
 • Prowadzenie lub wsparcie projektów optymalizujących koszty (produkcyjne) 
 • Wsparcie menedżerów w prognozowaniu i budżetowaniu 

Profil kandydata:

 • Uczestniczenie w procesie zamknięcia miesiąca i sporządzania raportów finansowych na potrzeby Zarządu i Grupy 
 • Uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu oraz okresowych prognoz finansowych 
 • Kontrola obszarów biznesowych poprzez sporządzanie / koordynowanie cyklicznych raportów i analiz dla potrzeb dyrektora finansowego 
 • Kontrola wydatków w porównaniu do budżetu, wskazywanie obszarów, w których nastąpiły przekroczenia wraz z analizą przyczyn źródłowych i scenariuszami działań 
 • Tworzenie nowych narzędzi potrzebnych do analizy kosztów (na potrzeby zamknięcia m-ca) 
 • Weryfikacja poprawności ustawień systemowych (SAP) 
 • Prowadzenie lub wsparcie projektów optymalizujących koszty (produkcyjne) 
 • Wsparcie menedżerów w prognozowaniu i budżetowaniu