Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe gromadzone są na potrzeby rekrutacji przez CTER Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że CTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. pragnie poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje i odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przetwarzania przez nas i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest CTER Sp. z o.o. („CTER”), ul. Emilii Plater 14/13, 00-669 Warszawa,

tel. +48 22 828 36 67; e-mail: TwojeDane@cter.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeśli macie Państwo jakieś pytania związane z przetwarzaniem waszych danych osobowych skontaktujcie się z nami poprzez adres poczty e-mail: TwojeDane@cter.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w przekazywanych na CV lub w trakcie spotkań biznesowych,
z portali społecznościowych takich jak np. LinkedIn, a także od osób trzecich, które przekazały nam Państwa dane w ramach rekomendacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek wzięcia udziału w projekcie rekrutacyjnym. W związku z powyższym niepodanie CTER Państwa danych osobowych jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w obecnie prowadzonych i przyszłych projektach rekrutacyjnych realizowanych przez CTER.

Państwa dane osobowe, które CTER pozyskał z innych źródeł, aniżeli bezpośrednio od Państwa, odnoszą się do następujących kategorii:

  • imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe są przetwarzane w celu zaoferowania Państwu jak najlepszej oferty pracy oraz wsparcia firm prowadzących rekrutację. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, a także, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów CTER jako podmiotu prowadzącego procesy rekrutacji na wysokie stanowiska zarządcze lub interesów naszych klientów zamierzających pozyskać kompetentnych menedżerów lub specjalistów.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec CTER Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu ich przetwarzania oraz prawa do sprzeciwu.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:

  • kiedy zauważycie, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
  • gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane możecie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  • kiedy zauważycie, że dane są nieprawidłowe możecie żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych

Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania, jeśli:

  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte,
  • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe przetwarzane przez CTER w celu zaoferowania Państwu jak najlepszej oferty pracy oraz wsparcia firm prowadzących rekrutację będą przetwarzane przez okres, w którym mogą być wykorzystane przez CTER do procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez CTER wówczas, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów CTER jako podmiotu prowadzącego procesy rekrutacji na wysokie stanowiska zarządcze lub interesów naszych klientów zamierzających pozyskać kompetentnych menedżerów lub specjalistów, będą przetwarzane przez CTER przez okres dwóch lat od chwili ich pozyskania.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników CTER Sp. z o.o., którzy zostali upoważnieni do tego oraz właściwie przeszkoleni, a także przekazywane naszym klientom, którzy zlecili nam przeprowadzenie procesu rekrutacji. Państwa dane mogą też być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są stowarzyszone z CTER w organizacjach międzynarodowych lub związane z CTER umową dotyczącą procesów rekrutacji, a w tym partnerów w sieci InterSearch (www.intersearch.org) i Senior Management WorldWide (www.smw-interim.com). W przypadku przekazywania Państwa danych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający im odpowiedni poziom ochrony.

Pozdrawiamy

Zespół CTER

www.cter.pl

TwojeDane@cter.pl

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.