Interim Management 9 rzeczy, które musisz wiedzieć

Interim Manager – kto to i na czym polega jego rola w firmie?

Udostępnij

Jedną z wielu możliwości zawodowych, jaką mogą rozważać dyrektorzy i managerowie z wieloletnim doświadczeniem, jest praca Interim Managera. Na czym ona polega, kto ma największe szanse się w niej sprawdzić i dlaczego jest coraz bardziej atrakcyjną formą zatrudnienia w Polsce?

Interim Manager to nazwa stanowiska, które określa osobę tymczasowo zarządzającą firmą, częścią firmy lub wybranym projektem w jej strukturach. Zadanie, jakiego się podejmuje, zakłada realizację konkretnego celu w określonym czasie. To jednak nie wszystko, często Interim Managerowi powierzane są projekty mające widoczny wpływ wzrost wartości danej organizacji.”

Kto wybiera pracę w roli Interim Managera?

Gdy doświadczony dyrektor lub manager planuje zmienić pracę, ma do wyboru kilka dróg. Może ponownie ubiegać się o satysfakcjonujące go stanowisko w pełnym wymiarze godzin, skupić się na działalności w radzie nadzorczej, wycofać się z dalszej aktywności na rynku lub zdecydować się na tymczasową formę zatrudnienia w roli Interim Managera.

Globalna sieć Senior Management Worldwide (SMW), specjalizująca się we współpracy z managerami, którzy wybrali tę ostatnią możliwość, przeprowadziła badanie 13 tys. managerów z 27 krajów (w tym z Polski). Celem tego badania było określenie, kim jest Interim Manager i na czym w praktyce polega jego praca. Okazuje się bowiem, że nie dla wszystkich jest to jasne.

W Polsce rola Interim Managera jest często błędnie rozumiana. Najczęściej kojarzy się go z konsultantem, doradcą lub managerem zatrudnionym na umowę czasową. Interim Manager to jednak ktoś, kto podejmuje konkretne zadanie i zobowiązuje się je wykonać w określonym czasie. Można więc powiedzieć, że to wysokokwalifikowany agent do zadań specjalnych – mówi Piotr Goliński, Partner Zarządzający CTER Sp. z o.o., członka sieci SMW w Polsce.

Jak wygląda rynek Interim Management w Polsce?

Interim management rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat. Według naszych danych krajowa reprezentacja pracowników aktywnych na tym stanowisku wynosi mniej niż 1000 osób. Tylko 200 z nich działa na rynku już dłuższy czas. Liczba zainteresowanych tą formą zatrudnienia – zarówno ze strony firm, jak i pracowników – wzrasta jednak z roku na rok. Nie ma w tym nic dziwnego, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rynek pracy w Polsce łączy się z rynkami zagranicznymi.

Pracujący za granicą managerowie z Polski zdobywają doświadczenie, które mogą z powodzeniem wykorzystać, jeśli zdecydują się objąć stanowisko Interim Managera. Tendencja rynkowa wskazuje jasno – gotowość do tej tymczasowej formy współpracy jest wyższa niż jeszcze rok temu, a chętnych do jej podjęcia – coraz więcej. I to z kilku powodów.

Zalety pracy na stanowisku Interim Managera

Do największych plusów pracy Interim Managera należą niezależność zawodowa oraz elastyczność związana z godzinami pracy. Na pewnym etapie kariery to właśnie te dwa czynniki odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu wiążących decyzji o charakterze dalszego zatrudnienia.

Wyniki badania przeprowadzonego przez SMW potwierdzają tę tezę. Aż 57% badanych przyznało, że tym, co najbardziej cenią w pracy tymczasowego CEO, jest możliwość zachowania większej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, której brakowało im na poprzednio zajmowanych stanowiskach. Badani wskazują także, że rola Interim Managera pozwala im na większą dowolność w wyborze zadań – wybierają te, których realizacja interesuje ich najbardziej.

W jakim wieku można zostać interim managerem?

Blisko 70% dyrektorów, którzy wzięli udział w badaniu SMW, ma więcej niż 45 lat. W Polsce ponad połowę badanych stanowili ludzie w przedziale wiekowym 45-60 lat, zaś 25% z nich to osoby, które nie przekroczyły 50. roku życia.

Atutem na tym stanowisku jest doświadczenie, które w głównej mierze wynika z wieku. Praca w roli Interim Managera jest więc zadaniem dla osób z wieloletnim stażem, które pracowały zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – podsumowuje Joanna Czarnocka-Tworzyńska, Partner Zarządzająca firmy CTER.

Jeśli chodzi o płeć, to stanowisko Interim Managerów na świecie coraz częściej obejmują kobiety. W Polsce kobieca reprezentacja tymczasowych CEO wynosi 25% (podobnie jest w Szwecji), zaś w wielkiej Brytanii – 30%.

Poszukujesz Interim Managera?

Jak szybko rozwija się rynek Interim Management?

Najwięcej, bo ponad 1/3 Interim Managerów na rynku zajmuje się tymczasowym zarządzaniem od dwóch lat. W Polsce wygląda to trochę inaczej – zdecydowanie najwyższy odsetek osób pracuje na tym stanowisku już ponad 4 lata. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że zapotrzebowanie na usługi Interim Managerów łączy się z potrzebami rynku.

Rosnące zapotrzebowanie na zatrudnianie Interim Managerów widać przede wszystkim na poziomie prezesów zarządu oraz kadry dyrektorskiej. Potwierdzają to wyniki badania SMW – ponad 53% badanych to prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy generalni lub finansowi. Kolejne 24% zajmują dyrektorzy niewykonawczy oraz managerowie liniowi.

W pracy na stanowisku Interim Managera liczy się nie tylko doświadczenie. Kluczową rolę odgrywają predyspozycje – przede wszystkim silna i zrównoważona osobowość. Interim Manager, ze względu na powierzone mu zadania, jest często narażony na stres, a do tego działa pod presją czasu i współpracowników. Trudno radzić sobie w tej roli bez gotowości i zdolności do pracy w trudnych warunkach – dodaje Piotr Goliński.

W jakich branżach Interim Manager znajdzie pracę?

Najczęściej Interim Managerowie są zatrudniani w marketingu i sprzedaży. 31% respondentów obejmuje w tych branżach role przywódcze, zaś 22% – stanowisko dyrektorów finansowych.

W badaniu przeprowadzonym przez SMW wzięto pod uwagę analizę zatrudnienia Interim Managerów we wszystkich gałęziach gospodarki. Do czterech głównych branż, które najchętniej korzystają z usług tymczasowych CEO, należą:

 • branża produkcyjna i inżynieryjna,
 • branża bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych,
 • branża biotechnologiczna,
 • farmaceutyczna i chemiczna,
 • sektor szybkozbywalnych produktów konsumpcyjnych.

Praca Interim Managera – długość kontraktu i zarobki

Większość Interim Managerów podpisuje kontrakty oparte na niepełnym wymiarze czasu pracy. Dzięki temu zyskują elastyczność niezbędną do realizacji innych zobowiązań (na przykład na poziomie zarządów lub w sektorze usług doradczych). Klienci decydujący się na zatrudnienie Interim Managerów zyskują z kolei zaangażowanie specjalisty o wysokich kompetencjach za rozsądną cenę.

Średnia długość kontraktu Interim Managera wynosi rok. 90% zatrudnionych w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowało 2 lub 3 zlecenia. Jeśli chodzi o stawki, 63% respondentów wskazało, że ich zarobki znajdują się w przedziale od 800 do 1400 EUR dziennie.

Jak szukać pracy na stanowisku Interim Managera?

Aby zdobyć zatrudnienie w roli Interim Managera, duża część zainteresowanych korzysta ze swojej osobistej sieci kontaktów (22%) lub wsparcia operatorów, którzy specjalizują się w rekrutacji na to stanowisko (10%). Ponad 58% respondentów przyznaje jednak, że współpracuje z więcej niż jednym operatorem – w Niemczech i w Wielkiej Brytanii nawet z sześcioma w tym samym czasie.

Radykalna redukcja kosztów w zakresie zasobów zarządczych sprawia, że coraz większym obszarem ryzyka w działalności firm staje się brak przywództwa. Kompetencje przywódcze oraz możliwości, jakie daje ich strategiczne zastosowanie, są jednak niezbędne do działania organizacji. Wspomagają one:

 • inicjatywy wzrostu,
 • projekty, których celem jest poprawa zarządzania i zwiększenie rentowności,
 • integrację w zakresie fuzji i przejęć,
 • zarządzanie zmianą.


Wiele wskazuje więc na to, że w kolejnych latach Interim Managerowie będą aktywnie poszukiwani przez firmy działające we wszystkich branżach na rynku.

Co jeszcze warto wiedzieć o pracy Interim Managera?

 • Średnia wieku na tym stanowisku wynosi 53 lata.
 • Interim Manager pracuje 200 lub mniej dni w roku.
 • 75% Interim Managerów przyznało, że w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymało taką samą lub wyższą liczbę propozycji zatrudnienia.
 • 67% osób na tym stanowisku pracuje dla firm krajowych, które prowadzą działalność międzynarodową, a pozostała część – dla firm międzynarodowych działających na polskim rynku.
 • 66% respondentów było związanych kontraktem na stanowisku Interim Managera w czasie, w którym prowadzono badanie.
 • Kontrakty 55% respondentów miały charakter C-level.

Jak obecnie wygląda sytuacja Interim Management na świecie?

Co konkretnie znajdziesz w naszym przewodniku?

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.