Skip to content

Leadership Development Program

Rozwój kompetencji liderskich ma coraz większy wpływ na innowacyjność firm obecnych na polskim rynku. Podczas szkoleń prowadzonych przez CTER skupiamy się więc na tym, by liderzy zyskali umiejętności przywódcze, które pozwolą im dostosowywać wizję i kierunek działań organizacji do wymagań stale zmieniającego się świata.

Jeżeli Twój zespół ma pracować efektywnie, powinien nieustannie rozwijać swoje kluczowe kompetencje menedżerskie. Naszym celem jest pomaganie mu w tym, aby osiągał więcej.

Dlaczego warto z nami pracować?

 • Współpracujemy wyłącznie z inspirującymi, twórczymi i doświadczonymi trenerami biznesu. Ile razy Twój zespół odliczał czas do końca nudnych szkoleń? Zadbamy o to, aby taki scenariusz się nie powtórzył! Nigdy więcej marnowania kilku godzin na coś, co nie ma znaczenia. Leadership Development Program to doskonałe wykorzystanie czasu do rozwoju Twoich pracowników.
 • Nauczamy tego, co najważniejsze w przywództwie. W gąszczu informacji bardzo łatwo zapomnieć o tym, co naprawdę ważne. Ale nie z nami! Dzięki naszej ekspertyzie Executive Recruitment Twoi pracownicy zdobędą najbardziej cenione kompetencje liderskie i będą potrafili zastosować je w praktyce.
 • Pracujemy stacjonarnie i online. Ty wybierasz. Obecnie coraz więcej szkoleń przenosi się do Internetu. W CTER mamy za sobą wiele godzin praktyki i wiemy, że niezależnie od formy spotkania umiemy przekazywać wiedzę, której Twój zespół naprawdę potrzebuje.

Zobacz nasze programy, które pomagają menedżerom w zarządzaniu nową rzeczywistością

Praca zdalna

Każdy menedżer może opanować tajniki skutecznej pracy zdalnej i być przykładem dla swoich podwładnych. Wykorzystaj nowe czasy, by pracować mądrzej, a nie ciężej!

Zespół rozproszony

Do zarządzania takim zespołem wymagane są specyficzne kompetencje menedżera. Program je rozwija, dzięki czemu zespół może z sukcesem realizować zadania w różnych obszarach.

Radzenie sobie ze stresem

Stres ma ogromny wpływ na jakość pracy. Uczymy więc menedżerów umiejętności zarządzania swoimi emocjami i zmniejszania poziomu stresu odczuwanego przez pracowników.

Lider a kryzys

To, czy zespół wyjdzie z kryzysu obronną ręką, w dużej mierze zależy od kompetencji kierowników. W programie „Lider a kryzys” pomagamy identyfikować potencjalne kryzysy oraz przeprowadzać przez nie pracowników.


VUCA

W zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie liczą się praktyczne umiejętności reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Tylko dzięki nim menedżer może przewidzieć problemy, zanim się wydarzą, wdrożyć odpowiednie procedury, aby im zaradzić, i dobrze wykorzystać pojawiające się możliwości.

Wybierz najlepsze pakiety rozwojowe dla Twojej firmy

Co to jest pakiet rozwojowy?

To cykl wszystkich zajęć – grupowych i indywidualnych w ramach jednej ścieżki rozwojowej.

Zawartość programu Leadership Development

 • Webinar
 • Warsztat trening umiejętności
 • Warsztat action learning
 • Konsultacje indywidualne.
 • Rozwój kadry menedżerskiej najwyższego szczebla (dla członków zarządu oraz dyrektorów firm)

Ścieżka:

Współpraca w Zarządzie

Ścieżka:

Zarządzanie menedżerami

Executive Coaching

 

 • Rozwój Menedżera

Ścieżka:

Budowanie autorytetu

Pierwsze kroki w roli szefa

Rozwój kompetencji zarządczych

Budowanie relacji 

Przywództwo – menedżer jako lider

Rozwiązywanie trudnych sytuacji

Ścieżka: 

Zarządzanie zespołem

Budowanie zespołu i współpraca

Zarządzanie zmianą

Rozwijanie pracowników

Motywowanie

Rekrutacja i selekcja najlepszych

Ścieżka:

Zarządzanie
w Nowej Rzeczywistości

Jak oswoić pracę zdalną

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Utrzymywanie morale zdalnego zespołu

Lider na czas kryzysu

Pracować i zarządzać w świecie VUCA

Ścieżka: 

Rozwój kompetencji menedżerskich

Przywództwo sytuacyjne w praktyce

Wywieranie wpływu na innych

Współpraca z trudnymi pracownikami

Prezentacje biznesowe online

Metody radzenia sobie z własnym stresem i emocjami innych

 • Rozwój Szefa Sprzedaży

Ścieżka:

Zarządzanie zespołem handlowym

Ścieżka:

Rozwijanie handlowców

Ścieżka:

Zarządzanie handlowcami
w czasach kryzysu

Rodzaje pakietów rozwojowych

Podstawowy

Zawartość:
1 x Webinar
3 x Warsztaty
Czas dostępu: do 4 miesięcy
Uczestnicy: grupa złożona z 6 menedżerów

Rozszerzony

Zawartość:
1 x Webinar
4 x Warsztaty
Konsultacje indywidualne
Czas dostępu: do 5 miesięcy
Uczestnicy: grupa złożona z 6 menedżerów

Premium

Zawartość:
1 x Webinar
5 x Warsztaty
Konsultacje indywidualne
Indywidualny Plan Rozwoju
Czas dostępu: do 6 miesięcy
Uczestnicy: grupa złożona z 6 menedżerów

Nasze metody pracy

Webinary

Spotkanie online z uczestnikami szkolenia. Wprowadza do poruszanych zagadnień, rzeczowo i w interesujący sposób prezentuje wiedzę i podaje konkretne przykłady.

Czas trwania:

 • 3h na żywo
 • 1h nagranie po webinarze

Sposób: Live przez aplikację (grupy 6 osobowe) lub nagranie do odtworzenia „na żądanie”

Szkolenia online

Angażująca przestrzeń do ćwiczeń dla uczestników szkolenia. Ćwiczenia, ankiety, analiza przypadków – wszystko nastawione na praktyczne zastosowanie wiedzy. Szkolenie odbywa się w przestrzeni wirtualnej. Uczestnicy mają komfort pracy z dowolnego miejsca.

Dodatkowo: Uczestnicy mają możliwość indywidualnych konsultacji z Prowadzącym po warsztacie.
Sposób: Live przez aplikację

Szkolenia stacjonarne

Angażująca przestrzeń do ćwiczeń dla uczestników szkolenia. Ćwiczenia, ankiety, analiza przypadków – wszystko nastawione na praktyczne zastosowanie wiedzy. Interakcja osobista ułatwia zapamiętanie materiału.

Dodatkowo: Uczestnicy mają możliwość indywidualnych konsultacji z Prowadzącym w okresie miesiąca po zajęciach.
Miejsce: sala szkoleniowa

Warsztaty „szyte na miarę”

Praca dotycząca konkretnych sytuacji, z którymi mierzą się menedżerowie i liderzy. Maksymalnie praktyczne, nakierowane na wypracowanie i spisanie najlepszych możliwych rozwiązań.

Sposób pracy: team coaching
Sposób:
online lub stacjonarnie
Przykładowe zakresy:

 • Praca w nowym zespole (warsztat zalecany 3-6 miesięcy po dołączeniu nowego szefa do zespołu)
 • Wprowadzenie zmian w organizacji
 • Interwencje kryzysowe
 • Wprowadzenie nowych produktów
 • Tworzenie ksiąg standardów

Rozwój indywidualny

Spotkania indywidualne nakierowane na rozwój i wzmocnienie kompetencji konkretnego lidera.
Czas trwania: 5 sesji, każda co 3 tygodnie

Sposób pracy:

 • coaching
 • mentoring
 • konsultacje

Metoda: sesje z prowadzącym + zadania wdrożeniowe pomiędzy nimi

Przebieg procesu:

 • Uzgadniamy cele i to, jak będziemy je weryfikować. Ustalamy wszystkie zasady współpracy oraz częstotliwość i sposób odbywania zajęć.
 • Praca – sesje i zadania wdrożeniowe.
 • Podsumowujemy efekty i prezentujemy raport końcowy.

Jak będzie wyglądać nasza współpraca?

0

Analizujemy sytuację wyjściową

Określamy, jak jest teraz i jakie cele chcemy wspólnie osiągnąć.

0

Wybieramy metody dojścia do celu

Szukamy najlepszych i najskuteczniejszych w Twojej sytuacji.

0

Rozpoczynamy pracę

Po akceptacji ustaleń rozpoczynamy proces rozwojowy.

0

Analizujemy rezultaty

Po projekcie dokładnie analizujemy jego przebieg i oferujemy wskazówki, jak poprawić sytuację.

Zapraszamy do kontaktu:

klaudia-fatah-cter_pion

Klaudia Fatah

Client Director
Senior Executive Search Consultant

Osobą odpowiedzialną za programy rozwojowe dla liderów jest Klaudia Fatah, doświadczony trener i menedżer, autorka wielu publikacji dla menedżerów, certyfikowany coach.

Rekomendacje:

W ostatnim czasie Ambra S.A. skorzystała z cyklu warsztatów dla liderów rozwijającego kompetencje zarządzania zdalnego. Dzięki warsztatom zrozumieliśmy, z czym wiąże się przejście firmy na tryb pracy zdalnej, zarówno z punktu widzenia menedżerów, ich podwładnych jak i całej organizacji. O co należy zadbać, w jaki sposób przeformułować komunikację, z jakiego powodu potrzebne są inne niż dotychczas zasady pracy. A co równie ważne, z czym mogą zmagać się pracownicy i w jaki sposób menedżer może w sytuacji niepewności związanej z pandemią, utrzymać ich dobrostan i efektywność pracy. Dzięki elastyczności, partnerskiej współpracy i wsłuchiwaniu się w potrzeby grupy, zajęcia dostosowane były do naszych potrzeb. Doceniamy praktyczną wiedzę osób prowadzących (Klaudia Fatah i Kuba Obraniak), które w sposób prosty potrafiły wytłumaczyć najbardziej zawiłe kwestie. Zachęcamy każdą firmę, która nie przeszła jeszcze takiego programu, aby jak najszybciej skorzystała z wiedzy i doświadczeń trenerów. Lepiej uczyć się na cudzych błędach.
Polecam szkolenia z Panią Klaudią Fatah - postaram się jak najtrafniej, to polecanie, zdefiniować: W sposób jasny, zrozumiały i wiarygodny przekazuję zdobytą przez siebie wiedzę, popartą doświadczeniem. Świetnie zbiera sedno problemów. Jej profesjonalizm przejawia się również w tym, że „na żywo” dopasowuje program szkoleniowy do kompetencji jego uczestników. Uważna. Zabawna. A co najważniejsze dla mnie jej graficzne obrazowanie omawianych procesów czy definicji zapada mi w pamięć. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w spotkaniach.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?