Jak działania Interim Managera wpłynęły na proces integracji przejętej spółki konkurenta?

case study Interim Manager

Przejęcie zagranicznej firmy wiąże się z licznymi wyzwaniami. Jednym z nich jest integracja, której nie można przeprowadzić, jeśli wcześniej nie zdobędzie się zaufania pracowników. Jak może je zdobyć Interim Manager? I ile czasu musi minąć, żeby można było uznać, że działania zostały zakończone sukcesem?

Po długich negocjacjach klient – światowy dostawca artykułów przemysłowych i medycznych z Austrii – sfinalizował przejęcie swojego niemieckiego konkurenta. Klientowi zależało na tym, by płynnie przejąć firmę i jak najszybciej zintegrować ją z przejmującą grupą. I choć umowę przejęcia z prowadzącym spółkę liderem o bardzo silnej osobowości podpisano w krótkim czasie, wyzwaniem okazała się integracja.

Diagnoza problemów i poszukiwanie rozwiązań

Priorytetem było zabezpieczenie płynności produkcji, ponieważ w czasie integracji istniało ryzyko utraty kluczowego personelu oraz firmowego know-how. Drugą istotną kwestią było zbudowanie zaufania zespołu przejmowanej spółki wobec jej nowego właściciela. Poza tym wszyscy strategicznie ważni klienci obu przedsiębiorstw musieli mieć pewność, że zmiany własnościowe nie będą miały negatywnego wpływu na dalszą współpracę.

Zakładano, że szybkie zsynchronizowanie łańcucha dostaw i technologii produkcji w krótkim czasie wpłynie na wyniki firmy. Klient jednak nie posiadał niezbędnych kompetencji menedżerskich, aby przeprowadzić udaną integrację. Podjął więc decyzję o zatrudnieniu Interim Managera.

Określenie wymaganych kompetencji Interim Managera i ram projektu

Celem było pozyskanie menedżera z doświadczeniem w branży wyrobów medycznych, w prowadzeniu integracji oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych w sektorze MSP. Ponadto poszukiwany menedżer musiał odznaczać się wysokimi kompetencjami społecznymi, zdolnością do motywowania ludzi, otwartym umysłem i przekrojowym doświadczeniem biznesowym.

P+P Interim Management GmbH, austriacki partner sieci Senior Management Worldwide specjalizującej się w Interim Management, w ciągu 5 dni zaprezentował kandydatów, którzy spełniali wymagania klienta i byli gotowi rozpocząć współpracę od zaraz.

Klient wybrał menedżera z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektora zarządzającego oraz dyrektora produkcji i technologii w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Na decyzję o zatrudnieniu go wpłynął również fakt, że miał on doświadczenie w pracy dla holdingów przemysłowych.

Nowo zatrudnionemu menedżerowi klient powierzył rolę Dyrektora Zarządzającego i CTO. Projekt, który miał poprowadzić, dotyczył dwóch zakładów z branży gumy i tworzyw sztucznych w Niemczech, a czas jego trwania przewidziano na 9 miesięcy.

Rezultaty wprowadzonych zmian przez Interim Managera

W trakcie obowiązywania kilkumiesięcznej umowy z Interim Managerem wprowadzono liczne zmiany, które objęły:

  • wdrożenie projektów wzmacniających łańcuch dostaw, procesy produkcyjne oraz inżynierię zakładową,
  • wzrost produktywności i rozwój technologii magazynowej,
  • przeniesienie linii produkcyjnej z głównej siedziby do drugiej lokalizacji,
  • wprowadzenie zarządzania LEAN,
  • wdrożenie pilotażowej grupy menedżerów przejętej spółki do programów rozwojowych powadzonych w ramach grupy,
  • przeprowadzenie analizy i weryfikacji systemu wynagrodzeń oraz analizy potencjału pracowników.

Pomimo obaw i tempa wprowadzanych działań integracyjnych nie doszło do żadnych zakłóceń w działalności przejmowanego zakładu. Wszystkie produkty dostarczano klientom w wymaganej liczbie i jakości, a także w umówionym terminie.

Zatrudniony Interim Manager szybko zyskał zaufanie, a decyzje, jakie podejmował spotkały się z dużym uznaniem zespołów. Kluczowych pracowników włączono do nowej struktury  macierzowej, a zespół menedżerski wzmocniono i wprowadzono do prowadzenia projektów rozwojowych w grupie. Z kolei projekty z centralą i siostrzanymi spółkami grupy poprawiły wydajność istniejących zakładów i przyniosły znaczne oszczędności.

 Dzięki szeregowi działań podjętych w ciągu zakładanych 9 miesięcy spełniono wszystkie wymagania środowiskowe dla obecnej produkcji i planowanego rozwoju działalności w pozostałych lokalizacjach. Zaufanie wobec Interim Managera, rozbudowanie firmowego know-how oraz pozytywne wyniki sprawiły, że grupa optymistycznie myśli o ekspansji zagranicznej.

Sieć Senior Management WorlWide, której CTER jest wyłącznym partnerem w Polsce  to wiodący globalny dostawca usług w zakresie Interim Management. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości pozyskania Interim Managera do swoich operacji poza Polską – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacji zagranicznej:

W artykule przeczytasz

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.