Czym różni się praca headhuntera od pracy rekrutera?

headhunter

Choć headhunterzy i rekruterzy zajmują się rekrutacją, ich praca znacząco się od siebie różni. Na czym zatem polega praca headhuntera i czym różni się od zadań rekrutera? I co najważniejsze – jak to rozróżnienie wpływa na korzyści, które organizacja zyskuje ze współpracy z tymi rolami?

Tak naprawdę nie ma jasnej i prostej definicji headhuntera i rekrutera, dzięki której można z łatwością rozróżnić obydwie postacie. Jak w takim razie opisać ich role?

Na czym polega praca headhuntera?

Możemy założyć, że headhunterzy to konsultanci, którzy dostarczają usługę zaspokajającą potrzeby biznesowe klienta poprzez zaproponowanie kandydatów o odpowiednich kompetencjach. Często unikatowych i nieoczywistych. Potrafią ich zidentyfikować i nawiązać z nimi kontakt, nawet jeśli aktywnie nie poszukują zmiany zawodowej.

Aby docierać do najlepszych kandydatów:

 • identyfikują ich w określonych organizacjach, aby bezpośrednio się z nimi skontaktować,
 • wykorzystują sieć relacji biznesowych (network),
 • wykorzystują Bazy danych.

Najprościej można więc napisać, że to, czym zajmuje się headhunter, wiąże się z czynnym poszukiwaniem kandydatów.

Co robi rekruter?

Rekruterzy wspierają organizacje, w których pracują, tak aby miały na swoim pokładzie właściwie dobranych i kompetentnych ekspertów w określonych dziedzinach. W dużym skrócie działania rekrutera mają więc na celu przyciągnięcie kandydatów do organizacji.

Organizacja tych działań odbywa się poprzez:

 • employer branding,
 • strony karierowe,
 • ogłoszenia na portalach internetowych,
 • współpracę z firmami rekrutacyjnymi.

Kiedy praca headhuntera przynosi realne korzyści?

Usługi headhuntera najlepiej sprawdzają się wtedy, kiedy klient już zweryfikował inne możliwości zaspokojenia swojej potrzeby, którą może być:

 • reorganizacja,
 • zmiana w firmie,
 • usprawnienie procesu,
 • awans,
 • rekrutacja wewnętrzna,
 • samodzielne pozyskanie kandydatów.

Jako wartość dodaną konsultant oferuje możliwość kontaktu z kandydatami, którzy reprezentują rożne kompetencje, doświadczenie, motywacje i oczekiwania finansowe. Poza tym, dzięki temu, że prowadzi aktywne poszukiwania, zwiększa szansę na pozyskanie najlepszego kandydata z rynku.

Rekruter, czyli koordynator rekrutacji

Pracując po stronie organizacji, rekruter pełni rolę koordynującą, w ramach której wykorzystuje dostępne narzędzia i zasoby dotarcia do właściwych kandydatów.

W związku z tym, że rozumie organizację, w której pracuje, jego praca jest dobrym rozwiązaniem, aby priorytetowo potraktować „zasoby wewnętrzne”. Mam tu na myśli wzięcie pod uwagę wszystkich pracowników wewnątrz organizacji.

Oprócz tego rolą rekrutera jest rozważenie wszystkich możliwych opcji przyciągnięcia właściwych kandydatów:

 • rozwój obecnych pracowników (talent management),
 • wykorzystanie wiedzy i kontaktów pracowników (rekomendacje),
 • zachęcenie kandydatów zewnętrznych do pracy w organizacji (employer branding),
 • dotarcie do kandydatów z ofertą pracy (rekrutacja zewnętrzna).

Podsumowując, gdyby patrzeć na to z punktu widzenia organizacji, która jest głównym zainteresowanym rekrutacją, headhunter to przedstawiciel „świata zewnętrznego”. Zajmuje się dostarczaniem wiedzy i wartości nieobecnych w organizacji, a także daje możliwość dotarcia do tzw. „świeżej krwi”. Z kolei rekruter reprezentuje środowisko wewnętrzne. Umożliwia nie tylko rozwijanie własnych zasobów, ale ma też bezpośrednie przełożenie na edukowanie i rozwijanie pracujących w organizacji menedżerów.

W artykule przeczytasz