Zarządzanie kryzysowe – 5 sytuacji, w których pomoże Interim Manager

wspolpraca z Interim Manager

Umiejętne zarządzanie kryzysowe w organizacji bardzo często zależy od obecności odpowiedniego Interim Managera. Kiedy warto rozważyć z nim współpracę? Oto 5 sytuacji, w których zatrudnienie go może przynieść firmie największą wartość.

Podczas rozmów klienci bardzo często zadają pytanie: Kiedy powinniśmy rozważać zatrudnienie Interim Managera? Zanim na nie odpowiem, chcę napisać jedną ważną rzecz. Największe kryzysy i problemy zazwyczaj nie pojawiają się nagle – firmy zbliżają się do nich stopniowo, krok po kroku. Dopiero w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że sprawy zaszły za daleko i trzeba natychmiast wdrożyć zarządzanie kryzysowe. Właśnie wtedy warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego Interim Managera.

Zarządzanie kryzysowe, w którym pomoc Interim Managera przyniesie nam najwięcej korzyści, mają zazwyczaj trzy cechy wspólne:

 • Po pierwsze, są nieplanowane.
 • Po drugie, często stanowią punkt zwrotny, który może zadecydować o sukcesie lub porażce danego działu lub całej organizacji.
 • Po trzecie, wymagają pilnego działania, zanim sytuacja stanie się zbyt trudna do odwrócenia.

Zarządzanie kryzysowe – w jakich sytuacjach pomoże Interim Manager?

Zarządzanie kryzysowe to szeroki i złożony temat. Dlatego, bazując na naszym doświadczeniu, zidentyfikowaliśmy 5 konkretnych sytuacji, w których szczególnie warto rozważyć pomoc Interim Managera.

 1. Niespodziewany wakat
 2. Zarządzanie w trakcie kryzysu
 3. Odbudowa zaufania interesariuszy
 4. Stabilizacja firmy w trakcie i po procesie fuzji lub przejęcia
 5. Zarządzanie projektami specjalnymi

Poniżej omówię każdą z tych sytuacji.

Zarządzanie kryzysowe z powodu niespodziewanego wakatu

Choć wakaty pośród kadry managerskiej pojawiają się regularnie, mało która firma jest na nie dobrze przygotowana. Najbardziej problematyczne są sytuacje, gdy nie ma osoby, która mogłaby przejąć obowiązki kluczowego pracownika firmy. Gdy pojawia się wakat (np. po odejściu managera lub z powodów zdrowotnych czy losowych), firma może się znaleźć w kryzysie. Niepokój, który często towarzyszy takim sytuacjom sprawia, że obsadzenie wakatu staje się jeszcze większym wyzwaniem. Poza tym próżnia na stanowisku kierowniczym pogarsza wyniki innych kluczowych pracowników i ich działów. Nie mając przygotowanej sukcesji, firma może więc być niezdolna do wypełnienia nawet krótkoterminowej luki w przywództwie.

Tę lukę może wypełnić właśnie dobrze dobrany Interim Manager. Osoba, która nim zostaje, ma bowiem szeroki wachlarz umiejętności i kompetencji w zakresie kierowania praktycznie wszystkimi grupami w strukturze C-suite. Do tego dobrze zna branżę i sytuację na rynku. Gdy wejdzie w strukturę firmy, zapewni płynność zmian dla klientów, dostawców, zespołu i innych interesariuszy.

Zarządzanie w trakcie kryzysu

Interim Manager może być idealnym wsparciem, gdy firma znajduje się w kryzysie finansowym i/lub potrzebuje restrukturyzacji. Pamiętaj jednak, że aby zrealizować te zadania, trzeba mieć bardzo szczególny zestaw umiejętności. Kryzys i restrukturyzacja wymagają bowiem zupełnie innego sposobu myślenia oraz realizacji celów. Mają także agresywnie określone ramy czasowe.

Jak Interim Manager może pomóc przy restrukturyzacji firmy? Jego podstawowym zadaniem będzie poprawa wyników, zwiększenie rentowności i osiągnięcie określonych celów w ramach procesu restrukturyzacji. Zarówno tej sądowej, jak i pozasądowej. Interim Manager może pomóc przywrócić stabilizację i przekształcić firmę w taki sposób, aby odzyskała ona rentowność. W ostateczności sprawna reorganizacja może okazać się pomocna przy sprzedaży części lub całości firmy.

Zarządzanie kryzysowe zakłada, że najważniejszym zadaniem Interim Managera jest podejmowanie setek szybkich i istotnych dla firmy decyzji. To ogromne wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych managerów. Interim Manager musi w naprawdę krótkim czasie przyswoić najważniejsze informacje na temat działania firmy i branży. Potem zaś musi wykazać się odwagą, umiejętnością analizy ryzyka, efektywną komunikacją oraz świetną współpracą z zespołem.

Zarządzanie kryzysowe w celu odbudowy zaufania partnerów firmy

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w ekosystemie, na który składają się klienci, partnerzy i dostawcy. Jeśli firma przechodzi perturbacje, kluczowi interesariusze mogą stracić wiarę w wiarygodność lub możliwości operacyjne firmy. Z pomocy interim Managera warto skorzystać po to, aby odbudować ich zaufanie. Interim Manager idealnie nadaje się do przeprowadzenia niezależnej, zewnętrznej oceny i wdrożenia zmian w strategiach firmowych. Pomoże także opracować nowe taktyki i poprawić komunikację firmy.

Ta sytuacja również wymaga konkretnego zestawu umiejętności. Sprawdzi się w niej wyłącznie manager ukierunkowany na zarządzanie relacją z interesariuszami. W dodatku taki, który ma doświadczenie operacyjne niezbędne do zarządzania firmą, gdy interesariusze tracą do niej zaufanie.

Zarządzanie kryzysowe w celu stabilizacja firmy w trakcie i po zakończeniu procesu fuzji lub przejęcia

Kolejna kryzysowa sytuacja, w której może pomóc Interim Manager to zakończenie fuzji lub przejęcia. Niezależnie od tego, czy te wydarzenia zakończą się sukcesem w dłuższej perspektywie, w trakcie procesu stanowią duże wyzwanie dla kadry menedżerskiej i wszystkich udziałowców.

Z czym mierzą się wtedy Interim Managerowie?

 • Po pierwsze, kupowana spółka musi zachować stabilność, aby zminimalizować ryzyko zmiany warunków ekonomicznych transakcji lub prawdopodobieństwa jej sfinalizowania.
 • Po drugie, okres bezpośrednio po transakcji wymaga nieustannej koncentracji zarówno na stabilizacji, jak i integracji.
 • Po trzecie, członkowie obecnej kadry kierowniczej mogą niechętnie patrzeć na możliwości rozwoju swojej kariery po transakcji. Wtedy może się zdarzyć, że nie tylko nie przejdą do sprzedawanej firmy. Mogą również odejść przed jej sprzedażą, co spowoduje powstanie luk na kluczowych stanowiskach jeszcze przed podpisaniem umowy.

W takiej sytuacji warto skorzystać z usług Interim Managera o szerokich kompetencjach operacyjnych. Najlepiej takiego, który ma doświadczenie w zarządzaniu integracją po połączeniu firm. Trudno bowiem przecenić znaczenie utrzymania zespołu po transakcji, szczególnie podczas zarządzania wielowątkowymi pracami integracyjnymi.

W odwrotnej sytuacji, gdy firma jest wyodrębniana z większego podmiotu, Interim Manager powinien mieć inne cechy i doświadczenie. Najlepiej, żeby było mu bliżej do operacyjnie zarządzającego dyrektora generalnego niż do strategicznego CEO. Dzięki temu w czasie, gdy będzie trwała rekrutacja docelowej kadry menedżerskiej, z sukcesem zabezpieczy stabilność działania organizacji.

Zarządzanie kryzysowe poprzez zarządzanie strategicznymi projektami

Wraz z ewolucją celów i zadań firmy, zmieniają się również wymagania wobec kadry kierowniczej wyższego szczebla. Nowe strategiczne inicjatywy i projekty najczęściej wymagają umiejętności wykraczających poza posiadane przez zespół kompetencje. Nowych umiejętności może wymagać na przykład przeprowadzenie transformacji cyfrowej lub uruchomienie innych kanałów sprzedaży. Potrzebne kompetencje trzeba więc pozyskać z zewnątrz. W takiej sytuacji zatrudnienie Interim Managera jest rozwiązaniem znacznie szybszym od tradycyjnej rekrutacji.

W rolach związanych z zarządzaniem projektami strategicznymi najlepiej sprawdzają się menedżerowie z wysokimi umiejętnościami branżowymi. Im większe mają doświadczenie zbieżne z charakterem projektu, tym lepiej dla organizacji, która ich zatrudnia.  

Co jest ważne przy współpracy z Interim Managerem?

Niezależnie od charakteru potrzeb i zadań stawianych przed Interim Managerem, podejmując z nim pracę, trzeba zadbać o kilka rzeczy.

 • Ustal konkretny zakres prac i termin, w którym zostanie on wykonany.
 • Przedstaw Iinterim Managera zespołowi zarządzającemu i wyjaśnij mu dokładnie, jaka jest jego rola.
 • Omów z zespołem i Interim Managerem cele organizacji, zespołu i samego Interim Managera. Wspólnie zadbajcie o to, żeby były wzajemnie zintegrowane.
 • Jak najszybciej uruchom komunikację pomiędzy Interim Managerem a menedżerami zarządzającymi.

Dzięki zadbaniu o te elementy, zwiększysz szansę na sukces całego przedsięwzięcia. Pamiętaj, że większość pracowników postrzega Interim Managera jako problem, wyzwanie i utrudnienie dla swojej roli. Aby temu zapobiec, zadbaj o jasne określenie granic i komunikację. Komunikacja ma zresztą największe znaczenie. Pozwala utrzymać zaangażowanie kluczowych pracowników, eliminuje próżnię informacyjną, która napędza niepokój, i utrzymuje otwartą dyskusję między wszystkimi stronami.

Zarządzanie kryzysowe z udziałem Interim Managera pomaga ograniczyć negatywne konsekwencje wielu trudnych sytuacji w firmie. Dzięki zatrudnieniu odpowiedniej osoby, która pomoże się z nimi zmierzyć, możesz z powodzeniem przekuć kryzys w sukces. Największym z nich będzie usprawnienie działania całej organizacji.

W artykule przeczytasz

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.

Zapisz się na newsletter
"Executive Search bez tajemnic"

W mailu powitalnym wyślemy Ci wyczerpujący Przewodnik po Executive Search i PDF z praktycznym briefem do rekrutacji menedżerskiej.
Uwaga: musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres.